دکتر محمود احمدی‌نژاد در برابر جواد شمقدری

حالا و در پی روزهای پایانی دولت دهم دکترمحمود احمدی نژاد ژست های قانونی و شهروندمدارانه(هم چون اعاده لایحه وکلای دادگستری) می گیرد.فارغ از اینکه انگیزه این رفتارها چیست و از انجایی که از این تصمیمات و اقدامات، جمهوریت و نهادهای مردمی سود می برند،انگیخته یاد شده قابل احترام و ستایش است و از ان باید استقبال کرد.

رئیس دولت دهم بلافاصله پس از بازگشت از مسکو با فراخواندن هیات مدیره خانه سینما و جواد شمقدری معاون امور سینمایی دستور داد تا در مدت باقیمانده از حیات دولت دهم، خانه سینما که در دوران دوم دولتش به تعصب و تنگ چشمی بسته شد،بازگشوده شود.اما هم چون دستور کتبی دو ماه پیش دکترمحمد احمدی نژاد، باز هم جواد شمقدری که اکنون موضوع بازگشایی خانه سینما برایش حیثیتی شده با نگارش نامه ای به هیات مدیره خانه سینما شرایط دشوار و متناقضی را برای قبول مشروعیت بازگشایی خانه سینما ابلاغ کرد.در این نامه چندین تخلف و تخطی از توافق نامه و نیز مغایرت با قواعد و قوانین موضوعه به چشم می خورد که در این یادداشت به تشریح آنها می پردازم.

1)در توافق نامه ای که توسط خانه سینما تصویر ان در رسانه ها بازتاب و منتشر شده آمده است:"بدیهی است پس از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده اصناف عضو خانه سینما که تاکنون برای ثبت قانونی اقدامی نکرده اند،جهت ثبت،اسناد لازم را به سازمان سینمایی تحویل داده رسید دریافت می کنند." حال آنکه جواد شمقدری در بند یک نامه خود به هیات مدیره خانه سینما ضرب الاجل 72 ساعته برای صنوفی که خود را مطابق رای سازمان سینمایی ثبت نکرده اند تعیین و حضور آنان را در مجمع عمومی برخلاف توافق نامه ، مشروط به این اقدام کرده است.شمقدری نوشته است:" کلیه صنوف عضو خانه سینما که تاکنون نسبت به انجام مراحل قانونی و ثبت خود اقدامی ننموده اند موظفند ظرف 72 ساعت پس از ابلاغ این نامه به سازمان سینمایی مراجعه، نسبت به معرفی اعضای شورای مرکزی و ارائه اسناد لازم اقدام نمایند و رسید دریافت دارند. اخذ رسید مجوز حضور و مشارکت در مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود".

2) در نامه معاون سینمایی برای مشروعیت بخشی به صنوفی که طی یکسال گذشته با مداخله دولت در برابر اصناف خانه سینما تاسیس شده اند( کانون فیلم نامه نویسان، تهیه کنندگان و دستیاران فیلمبردار) قید قانونی رعایت حد نصاب برپایی مجمع آن اصناف را با فرمانی این چنین "در خصوص حد نصاب و دیگر امور برگزاری جلسات تشخیص نهایی با هیأت نظارت خواهد بود." ملغی و کوشیده است مشکل انان را برای عضویت در خانه سینما و حذف تشکل حقیقی اولیه، جبران کند.

3)جواد شمقدری تصور می کند صنف و هیات مدیره برآمده از آن هم چون سازمان های دولتی هرمی و آمرانه اند.غافل از اینکه هیات مدیره هم چون هیات دولت در تهیه لوایح و طرح ها پیش قدمند اما تصویب کننده نهایی مجمع عمو می اصناف( هم چون مجلس شورا) است و نه تکلیف آمرانه وی و یا هیات مدیره خانه سینما. او نوشته است:"با فراخوان هیأت مدیره (طی دو هفته آتی) و با مشارکت و همراهی هیأت نظارت، مجمع عمومی فوق العاده برگزار می‌شود و از مهمترین دستورالعمل های این مجمع تصویب اساسنامه جدید می باشد." جواد شمقدری ملوکانه و پیشاپیش حکم به تایید و تصویب توسط مجمع عمومی را هم صادر کرده است.

4) نکته مهم تر از همه این ها اینکه در این ابلاغیه مرجع ثبت اساسنامه خانه سینما را مجددا دبیرخانه هیات رسیدگی به موسسات فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد دانسته اند. شمقدری نوشته است:"اساسنامه مصوب مجمع عمومی فوق العاده برای طی مراحل نهایی قانونی شدن به هیات رسیدگی به موسسات فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال خواهد شد" نگارنده پیشتر نوشته است که فعالیت خانه سینما که حاصل پنج نوبت بازنگری در اساسنامه توسط پیش کسوتان و نخبگان سینمای ایران بوده است سه مولفه امنیت شغلی، صیانت از حقوق مادی و معنوی سینماگران و کمک به فعالیت های فرهنگی اموزشی اعضای سینما را هدف می داند.این یعنی اینکه خانه سینما و اصنافش یک تشکل فرهنگی نیست بلکه یک تشکل صنفی-حرفه ای است که برای صیانت از حقوق سینماگران و ایجاد امنیت شغلی بنا شده و مرجعی غیر از هیات رسیدگی به موسسات فرهنگی را می طلبد .این مرجع شاید معاونت سینمایی هم چون مصوبه پیشین مورخ 1372 و شاید وزارت کار و امور اجتماعی باشد. اما آنچه واضح است دبیرخانه هیات رسیدگی به مجامع فرهنگی نمی تواند دارای چنان صلاحیتی باشد.

منتشره در خبرآنلاین - ۱۶ تیرماه ۱۳۹۲