ارکستر ملی ايران در چهلستون

ارکستر ملی ایران با نودو سه نوازنده به رهبری استاد فرهاد فخرالدینی و آواز استاد محمدرضا شجریان به مدت چهارشب و با استقبال بیست هزارنفر از علاقه مندان به موسیقی در باغ موزه چهلستون در تیرماه سال 1377 به اجرا درآمد.
در این شب ها ی خاطره انگیز که هرشب از ساعت نه اغاز تا پاسی از نیمه شب ادامه می یافت، بزرگان موسیقی ایران:استاد حسن کسایی، استاد شاه زیدی و شادروانان فریدون مشیری و استاد علی تجویدی به عنوان مهمانان افتخاری حضور داشتند.