آقای دکتر احمدی نژاد مخواهید که در زمره خلع کنندگان پیکر نحیف جامعه مدنی باشید

در پی خودداری سازمان سینمایی از وفاداری به توافق نامه سیزدهم تیرماه جاری با هیات مدیره خانه سینما و برگزاری مجمع تشکل های فرهنگی - هنری مورد حمایت سازمان سینمایی و انتساب خودشان به خانه سینما، بیش از 1400 نفر از سینماگران عضو خانه سینما به پشت در های بسته خانه سینما در کوچه سمنان خیابان بهار حاضر شدند تا حافظ خانه شان از دستبرد اغیار شوند.

آقای دکتر محمود احمدی نژاد مخواهید که آیندگان ،شما را در زمره ی خلع کنندگان پیکر نحیف جامعه مدنی ایران نام ببرند!

حتما به خوبی مستحضرید که اداره ی جوامع امروزین در سه رویکرد طبقه بندی می شود.رویکرد نخست رویکرد اقتصاد بازر آزاد است. آنچه نماینده اش ایالات متحده امریکا و برخی جوامع غربی است. در این گزینه سرمایه و عرضه و تقاضا تعیین کننده سیاست و فرهنگ تلقی می شوند. رویکرد دوم تصدی گری دولت بر همه جیز و همه فعالیت هاست. همانی که در دولت های شوروی، و بلوک کمونیستی و برخی نظام های مدرن اروپایی نظیر فاشیسم و نازیسم شاهدش بوده ایم. سومین رویکرد قبول و توسعه نقش نهادهای مدنی در تصمیم سازی و اداره جامعه هم پای تشکیلات دولتی است.

سوگمندانه طی این سال ها و در دولت شما متولیان و متصدیان دستگاه های اجرایی با ادله فهم بیشتر مصالح عالیه و نیز احساس خود عقل کل پنداری فضا را بر پیکر نحیف جامعه مدنی تنگ و تنگ تر از پیش کرده اند. این ادعا را در عرصه فرهنگ وهنر که پیشینه ای در مدیریت آن داشته ام به طور قاطع می گویم. بد نیست نشستی با هیات مدیره های انجمن ناشران، نمایندگان مطبوعات و انجمن های صنفی-هنری نظیر خانه موسیقی و تئاتر برگزار کنید تا گواهی بر این ادعایم باشند.

اینک و در آستانه تحویل دولت دهم به منتخب ملت صدای سینماگران عضو خانه سینما را ناشنیده نگذارید و بر حسن نیت آنان در قبول و احاله اختلاف شان با وزارت ارشاد به داوری شما،ارج نهاده شخصا موضوع را بطور مرتب از وزارت فرهنگ و ارشاد تا حصول نتیجه برگزاری مجمع عمومی خانه سینما در ششم مردادماه برای بررسی و تایید اساسنامه اصلاحی (مورد توافق) دنبال فرمایید. بی شک دیوان سالاران نهادهای اجرایی این توان را دارند تا با آوردن "ان قلت" و ا"ن یقول "بر روح قوانین و تعهدات هاله ای از ابهام در افکنند و به جای گره گشایی گره ای کور بر مشکلات بیافزایند،باشد تا در های بسته خانه سینما در زمان دولت دهم گشوده شود و نام شما در زمزه خلع کنندگان نهادهای مدنی برده نشود.

منتشره در خبرآنلاین - ۳۰ تیرماه ۱۳۹۲