تحصیلات

کارشناسی ارشد معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق1373

دوره های تکمیلی

مدیریت میانی(سازمان مدیریت و برنامه ریزی)1379
تدوین مقاله وگزارش نویس(سازمان مدیریت صنعتی)1379
مدیریت مالی و بودجه(سازمان مدیریت و برنامه ریزی)1378
تاریخ هنر(موسسه فرهنگی ماه ومهر)1385
مدیریت سیستمیIMQ Academy))
مهارت ها و فنون مذاکره حرفه ای IMQ Academy) )

مشاغل

معاون فرهنگی موسسه‌ی موزه و کتابخانه‌ی ملی ملک (خرداد1389 تاکنون)
معاون هنری خانه هنرمندان ایران (مردادماه 1390 تاکنون)
مشاور برنامه ریزی اطلاعات و امور بین‌الملل خانه سینما (آبان ماه 1389 تاکنون)
معاون اجرایی مدیرعامل خانه سینما (آذرماه 1387 تا آبان ماه 1389)
مشاور مدیرعامل موسسه‌ی موزه و کتابخانه‌ی ملی ملک (زمستان 1387 تا خرداد 1389)
مشاور عالی موزه سینما (زمستان 1386 تا بهار 1388)
سرپرست موزه هنر های دینی امام علی(1386-1385)
مدیر هنرهای تجسمی و امور موزه ای سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران(1386-1384)
مدیر برنامه ریزی جشنواره بین المللی فیلم فجر(1385-1384)
مدیر دبیرخانه جشنواره بین المللی فیلم ها ی کودکان و نوجوانان(1384-1385)
مدیر برنامه ریزی جشنواره های سینمایی کشوری(1382-1380)
مشاور فرهنگی ، هنری رییس سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان(1378-1380)
معاون مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان(1380-1376)
رئیس دانشکده علمی کاربردی فرهنگ و هنر اصفهان(1380-1379)
موسس و مدیر عامل انجمن موسیقی اصفهان(1380-1379)
مسئول دبیرخانه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی اصفهان(1380-1377)
معاون مدیرکل بازرسی و تنطیم بازار اصفهان(1376-1374)
کارشناس امور اجتماعی استانداری اصفهان(1374-1372)

پیشینه تدریس

تاریخ اسلام، دانشگاه‌های پیام نور وزوان و آزاد فلاورجان،6 نیمسال، 1372-1375
مبانی علم حقوق، دانشکده علمی کاربردی فرهنگ و هنر اصفهان، 4 نیمسال، 1379-1380
انقلاب اسلامی و ریشه های آن، دانشگاه های پیام نور وزوان و دانشگاه آزاد اسلامی فلاورجان، 6نیمسال، 1374-1375
حقوق اساسی، دانشکده علمی کاربردی فرهنگ وهنر اصفهان، 4 نیمسال، 1379-1380
حقوق ادبی هنری، دانشکده علمی کاربردی فرهنگ وهنر اصفهان، 2 نیمسال، 1379-1381
برنامه ریزی وبرگزاری جشنواره ها، دانشکده علمی کاربردی فرهنگ و هنر اصفهان، 2 نیمسال، 1379-1381