نخستین کارت زرد برای دکتر ایوبی

با نشت سیاهه اسامی شورای پروانه ساخت دولت تدبیر و امید نام جمال شورجه ،اصلا برای فعالان سینما نام خوش آیندی نیست.او از همفکران و تئوریسین های مدیرت تخریبگر شمقدری بوده است.

حضور یک کارگردان درجه سوم از اتاق فکر دولت پیشین به عنوان نماینده سازمان سینمایی دولت تدبیر و امید اوج ناسپاسی در برابر رای مردم است.

نشت سیاهه اسامی شورای صدور پروانه فیلمسازی و حضور یک نفر از تئوریسین ها و اتاق فکر مدیریت سینمایی نا کارامد و مخرب دولت دهم در میان این اسامی، شگفتی ناظران سینمایی را برانگیخت.

.نام ج ش در ترکیب شورای صدور پروانه ساخت انهم از کسانی که در این چهار سال گذشته به عنوان عضو فعال و موثر در اتاق فکر مدیریت ویرانگر تیم شمقدری بوده اصلا برازنده مدیران فرهنگ دولت تدبیر و امید نیست.دولت مردان دولت تدبیر و امید فراموش نکنند با خون دل و چند سال شکیبایی و رنج مردمی بر سر کار امدند که اینک تنها انتظارشان از این دولتمردان وفاداری و پایمردی در برنامه های اعلامی ریاست محترم جمهور است. همان هایی که در کارزار انتخاباتی خردادماه مطرح شد و مورد استقبال مردم به ویژه تحول خواهان قرار گرفت. فراموش نباید کرد که سهم این اقلیت پر مدعا و خود ارزش پندارهمان سهم ناچیز نامزد مورد حمایت شان در انتخابات بود و نه بیشتر.البته که ما به اعتبار پایبندی به اصل کرامت انسانی از آموزه های نبی گرامی مان و نیز حقوق بشر به زندگی محترمانه و آبرومندانه همه و از جمله آنان نیز علاقمندیم اما بنا نیست این مطرود شدگان ملت در این دولت نیز بر صدر نشینند و چون گذشته با تفکرات وامانده شان قیچی در دست افکار و ایده های نواندیشان و تحول خواهان را قلع و قمع کنند.

چنانچه دکتر ایوبی رئیس سازمان سینمایی تصور می کند با دادن سهمی به اینان، امکان انجام کار بدون دغدغه را خواهد داشت بسی در اشتباهند. چراکه تجربه سی ساله انقلاب ثابت کرده است این تندروهای به اصطلاح اصولگرا جز با تمامیت خواهی عطش شان سیراب نمی شود.و از همین زوایه نیز به اقدامات تخریبی برای نابودی سینما مبادرت خواهند کرد.

جمال شورجه از میان همین اصولگرایان تندرو بارها و بارها خانه سینما را به اتهامات واهی و بی اساس متهم کرده است. همو بود که در بازگشایی خانه سینما در روزگار پایانی دولت دهم می کوشید تا با سنگ اندازی و ایجاد مانع و نیز صنف سازی ادامه حیات بزرگترین نهاد صنفی برآمده از انقلاب اسلامی (خانه سینما) را منتفی کند.به گزارش جعفری جوزانی نماینده دولت دهم در شورای بررسی و اصلاح اساسنامه خانه سینما او و طالبی پس از قبول و توافق بر اساسنامه با عهد شکنی خواستار افزودن تغییراتی دیگر شدند.نگاه دولت حداکثری برخلاف باور جناب دکتر روحانی در باور به دولت حداقلی، در اندیشه وی چنان قوت دارد که می گوید: سینماگران برای هر اقدامی از اداره نظارت مجوز بگیرند.جمله ی :خانه سینما باید زودتر بسته می شد" نیز از دیگر اظهارات فاتحانه وی پس از بسته شدن در های خانه سینماگران به فرمان مرشدشان جواد شمقدری در آن سال های سختی و عسرت است.همان اقدام ناشایستی که هزینه زیادی برای نظام داشت تا همفکرانشان آسوده خاطر آن کنند با بیت المال که خود می خواهند. مگر می شود در دولتی که رئیس جمهور آن به واگذاری امور به اصناف اعتقاد و باور دارد و خانه سینما را می گشاید نماینده ای برآید که برخلاف همه ی اینها نظر داشته و عمل کرده و خود برای تثبیت آن دولت نا کارآمد بسیار کوشیده است؟ جمال شورجه همانی است که برای تحدید نمایندگان خانه سینما به شورای پروانه ساخت رهش دادند و شورا را به جای پنج نفر بر خلاف آیین نامه با هفت نفر (در زمان علیرضا سجادپوراز دیگر مدیران مخرب سینما)یک سویه اداره می کردند.

آقای دکتر ایوبی اینگونه انتصابات نشانه خوبی برای سینماگران و فعالان سینما نیست.بکارگماری کسانی که با تحریف و اتهام و سخنان کذب به سینماگران برای رسیدن به اهدافشان کوشیده اند، برازنده پاسداری از رای اعتماد مردم نیست. آقای دکتر ایوبی توصیه می کنم با جستجویی ساده در فضای مجازی به صحت ادعا های نگارنده در خصوص نگاه و عملکرد این گزینه ناممدوح تان بنگرید تا شاید مانع دریافت کارت زرد از سوی مراقبان و ناظران سینمایی شوید.سخنم را با کلام امیر مومنان علی علیه اسلام پایان می برم"کفاک خیانه ان تکون امینا للخائنین"

منتشره در بهار - ۲۲ مهرماه ۱۳۹۲