مدیریت صنفی تدبیر توسعه هنر

بزرگان و نمایندگانی از هنرمندان تجسمی چهره در چهره ریاست محترم جمهور سخن گفتند. هر یک از هنرمندان آنچه ، بیشتر و پیشتر مهم می دانستند برزبان راندند

بزرگان و نمایندگانی از هنرمندان تجسمی چهره در چهره ریاست محترم جمهور سخن گفتند. هر یک از هنرمندان آنچه ، بیشتر و پیشتر مهم می دانستند برزبان راندند و کوشیدند از این مجال دست کم صدای همکاران و هم صنفانش باشند . نگارنده نیز به به پیشینه مدیریت اش در همین عرصه چند خطی قلمی می کند :

1) اجرای مدیریت نظام صنفی هنری

الف) دولت با تنظیم و تدوین لایحه ای قانونی اعمال مدیریت مشارکتی نهاد های صنفی هنری را در برنامه ریزی و تدبیر معیشت و کسب و کار هنرمندان با دولت فراهم کند. به این صورت نگاه قیم مابانه دولتمردان به هنرمندان حذف و مدیریت مشارکتی نمایندگان هنرمندان و حاکمیت شکل خواهد گرفت.در این شیوه نمایندگان اصناف هنری در شورا ها و مراکز تصمیم گیری نقش افرین می شوند.

ب) تعیین صلاحیت حرفه ای گالری داران به عنوان دلالان هنری را به خودشان واگذار کند و درصورت شکایت از رفتار حرفه ای صنف به حاکمیت احاله شود.

2) رونق اقتصاد هنر مطالبه جدی از دولت تدبیر و امید

الف) برای رونق اقتصاد هنر نگارنده برخلاف عده ای از بزرگان به تکیلف قانونی دولت برای خرید آثار هنری اعتقاد ی ندارد . اما به ازای آن بر این باورم که دولت را باید مکلف کرد تا با برنامه ریزی و تدبیر زیر ساخت های لازم برای رونق اقتصاد هنر را در زمینه های حقوقی، پشتیبانی و فن آوری ، فراهم آورد. برای مثال حمایت مالی از برپایی بازار و یا مزایده آثار هنری ملی و منطقه ای داخل ایران .

ب‌) دیگر آنکه بخشی از هزینه حضور گالری داران خصوصی را در مجامع جهانی تأمین و پرداخت کند.یعنی درصورت حضور یک گالری دربازارهای جهانی و یا منطقه ای ( خاورمیانه) بخشی از هزینه های انجام شده را به عنوان مشوق تامین کرده و بپردازد.

ت‌) به معرفی کنندگان و صادر کنندگان محصولات هنری مشوق های حمایتی تعلق بگیرد. برای مثال ما به ازای هر پانزده ده هزار دلار فروش اثار هنری به خارج ار کشور، هزار و پانصد دلار نیز توسط دولت به صادر کننده(گالری دار) تسهیلات و پاداش تعلق بگیرد.

ث‌) دولت برای حمایت از بازار هنر داخلی از ورود هرگونه آثار هنری بصورت تجاری ( نظیر چین و ....) جلوگیری کند.

3) تامین آتیه و رفاه هنرمندان

دولت با تنظیم و تدوین لوایح قانونی نسبت به افزایش خدمات بیمه بازنشستگی از حداقل فعلی که پاسخگوی تامین هزینه های یک خانوار آبرومند نیست به دست کم سه برابر شرایط فعلی را مهیا کند.

4) تدوین و تنظیم لوایح قانونی در حمایت از حقوق صاحبان اثار هنری به گونه ای که حقوق اثار هنری بطور کامل تامین و موید و تامین کننده آتیه هنرمندان باشد.

منتشره در خبرآنلاین - ۲۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۲