بیائیم دور اندیشانه نگاه کنیم

جشنواره فیلم فجر بار اصلی گرامی داشت جشنهای انقلاب را بر دوش می کشد.

بی شک آن زمان که مسئولان بنیاد مستضعفان با همکاری وزارت ارشاد در سال 1361 قصد راه اندازی جشنواره فیلم فجر را داشتند گمان نمی کردند که روزی این جشن سمبل و نماد شادمانی پیروزی شکوهمند ملت ایران باشد.
درست در خاطر دارم که در سال 1380 زمانی که مسئولیت تشریفات جشواره بین المللی فیلم فجر را بر عهده داشتم ، ثمره حجم تبلیغات محیطی برنامه ریزی شده در معرفی آثار سینمایی و برگزیدگان سیمرغ تا آن زمان ، روزنامه کیهان در سر مقاله ای بدین مضمون نوشت که " معلوم نیست جشنواره فیلم فجر در دهه فجر است یا دهه فجر در جشنواره فیلم فجر" . اما امروز همگان بر این نکته دیگر اتفاق نظر دارند که گرامی داشت یک رویداد تاریخی برای ملت ایران را می توان در شیوه ها و قالب های هنری عرضه کرد و آن وقت است که کام مردمان شیرین و خاطره نسل نواز انقلاب اعیاد هنری دهه فجر خواهد بود.

کارشناسان سینما می گویند که جشنواره های فیلم محلی است برای عرضه و معرفی آثار هنرمندانی که اندیشه شان را در قالب قصه، نور ، صدا ، دیالوگ ، صحنه ، لباس، زاویه نگاه و نوع برش قطعات رویداد ، برای تماشاگر روایت می کنند. عده ای دیگر از کارشناسان می گویند که جشنواره ها پاسخی است به محدودیت های ایجاد شده سرمایه در نمایش های فیلمهای فرهنگی چرا که جشنواره ها فرصتی فراهم می کنند تا هنرمندان مستقل از سرمایه، فیلمهای خود را با آسودگی بدور از دغدغه سرمایه داران به مردم نمایش دهند.

در هر حال برای ما ایرانیان جشنواره این هر دو هست و البته شادمانی ، شور و هیجان در گرامی داشت خاطره نهضت ملتی که برای آرمانی بزرگ " استقلال ، آزادی ، جمهوریت و اسلامیت " قیام کرد.

ای کاش بشود در این روزهای جشن انقلاب همه دست اندکاران سینما با مردم به تماشای فیلمهایشان بنشینند تا همه در این روزهای بیاد ماندنی خندان در کنار هم باشیم. جای فیلمهای "درباره الی" " آتشکار " " کتاب قانون" و " پاداش " در جشن هم بستگیمان خالی است . بیائیم کمی دور اندیشانه به مسائل نگاه کنیم.