نکوداشت مفاخر فرهنگی و هنری

برپایی آیین های نکوداشت و گرامی داشت مفاخر فرهنگی هنری هر سرزمینی علاوه بر آنکه بیانگر میزان قدر شناسی و درک منزلت آدمیان معاصر و نهاد های اجتماعی از گنجینه خویش است، شرایط معرفی الگو های رفتاری را برای نسل جدید، فراهم می کند.
برپایی آیین های نکوداشت مفاخر فرهنگی هنری ایران زمین از این سویه نگریسته و به اجرا درآمده است. در این نکوداشت ها علاوه بر آیین تجلیل، مستند سازی احوال فرهیختگان در قالب تصویر، تولید و چاپ ویژه نامه ونیز چاپ گزیده آثار ایشان در دستور کار بوده وبه انجام رسیده است.


 • نکوداشت استاد حسن اسماعیل زاده، نقاش قهوه خانه ای - 1385

 • نکوداشت استاد منوچهر معتبر، نقاش و طراح - 1385

 • نکوداشت استاد مجتبی ملک زاده، خوشنویس - 1385

 • نکوداشت استاد لیلیت تریان، مجسمه ساز - 1385

 • نکوداشت استاد اصغر بیچاره،عکاس - 1386

 • نکوداشت استاد طریقی /عکاس - 1378

 • نکوداشت استاد رستم شیرازی/مینیاتوریست - 1378

 • نکوداشت استاد طاهره زاده/آواز - 1379

 • گرامی داشت استاد همایی/پژوهشگر وادیب - 1379

 • کنگره بین المللی بزرگداشت علامه مجلسی - 1378

 • کنگره بزرگداشت آیات خوانساری - 1377

 • کنگره بزرگداشت حکیم صهبا