سمپوزيوم بين‌المللی نقاشی امام علی

ان الله جمیل و یحب الجمال

پیشنهاد برگزاری سمپوزیوم بین المللی نقاشی در اواخر اسفند ماه سال 85 زمانی که هنوز سرگرم برگزاری نخستین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران در پارک جنگلی چیتگر بودیم توسط سرکار خانم پونه جعفر نژاد که تجربه شرکت در بیش از ده سمپوزیوم بین المللی را در کارنامه خویش داشت، ارایه شد.
براساس اهداف و ماموریت ونام موزه برآن شدم تا سمپوزیوم نقاشی را با دو موضوع مورد توجه امام علی یعنی عدالت و نوعدوستی که امروزه نیز خواست و قصه مردم جهان است،برنامه ریزی و برگزار کنیم.
به شیوه معمول سمپوزیوم های بین المللی، دبیرخانه این رویداد در هفته نخشت اردیبهشت ماه کار خود را با رصد هنرمندان نقاش آغاز کرد .
با دسترسی به بانک اطلاعاتی فراهم آمده سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران و نیز کاتالوگ های .... و..... برای تعداد 73 هنرمند خارجی دعوت نامه ارسال شد.همچنین برای 36 هنرمند ایرانی که عمدتا در برنامه های ورک شاپ های برگزار شده سال گذشته، شرکت داشتند دعوت نامه ارسال شد و به همین منظور خبری نیز برای اطلاع رسانی سایرین از سوی روابط عمومی موزه در بیست و چهارم اردیبهشت ماه به خبرگزاری ها مخابره شد.
ثمره این کوشش ها دریافت36 طرح از 30 هنرمند خارجی از 19 ملیت و نیز14 طرح از 12 هنرمند ایرانی بود که در روز دوشنبه 21 خردادماه طرح های دریافت شده با حضور استاد منوچهر معتبر در دبیر خانه بررسی و 12 هنرمند خارجی و 8 هنرمند ایرانی برای حضور در این سمپوزیوم به منظوراجرای ایده شان برگزیده شدند. این هنرمندان همزمان با خجسته زاد روز امام علی 13 رجب سال 1428 قمری برابر با ... 2007 میلادی در موزه هنر های دینی امام علی به خلق و افرینش ایده های شان می پردازند.

اینک شایسته است از استاد منوچهر معتبر برای یاری و همراهی فروتنانه شان با دبیر خانه سمپوزیوم و نیز سرکار خانم فراسواز روهمر مدیر سمپوزیوم نقاشی رنگ های مدیترانه که با میزبانی صمیمانه خویش امکان اشنایی مرا با برخی از هنرمندان نقاش خارجی فراهم کرد سپاسگزاری کنم.