نخستين سمپوزيوم بين‌المللی مجسمه‌سازی تهران

"هوالمصور"

ایده برگزاری سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران در بهمن ماه سال 1384 توسط جناب آقای دکتر محمد حسین حلیمی استاد هنر دانشگاه تهران به معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ارائه شد . در بهار سال 1385 با مجموعه اطلاعاتی که توسط ایشان در اختیار اینجانب قرار گرفت . پیش نویس متن مقررات یا فراخوان این رویداد تهیه و پس از سه نوبت ویرایش (طی دو نشست با جناب آقایان محمد مهدی عسگرپور معاون هنری سازمان ، دکتر محمد حسین حلیمی و سید رضا میرکریمی مشاور معاون هنری ) در بیست و چهار خرداد ماه سال 1385 دبیرخانه سمپوزیوم به طور رسمی کار خود را با انتشار مقررات آغاز کرد و با رصد هنرمندان خارجی و داخلی وارسال دعوتنامه به آنان کوشید تا هنرمندان را به ایده پردازی درباره سه موضوع علم ، هنر و معنویت ترغیب کند .
ثمره این کوشش ها دریافت سیصد و هشتاد و دو ماکت از سیصد و هفتاد هنرمند از پنجاه و پنج ملیت بود . هیئت انتخاب با حضور آقایان : پرویز تناولی ، دکتر غلامرضا ابراهیمی دینانی ، یواف دارش ، دکتر مهدی حجت و عباس کیارستمی طی سه دوره داوری در آذر ماه ، بر اساس مقررات سمپوزیوم 15 ماکت از هنرمندان خارجی و 5 ماکت از ماکت های هنرمندان ایرانی و 7 نفر ذخیره را برای اجرای این دوره سمپوزیوم برگزیدند .
آن گاه پارک جنگلی چیتگر در شمال غرب تهران به عنوان محل برپایی کارگاه سمپوزیوم میزبان بیست و دو هنرمند از 12 کشور شد تا از اول تا بیست و یکم اسفند ماه هنرمندان برگزیده ، ایده های خود را عینیت بخشیده بیافرینند .
در دوره برگزاری سمپوزیوم ، روزهای شنبه به بازدید اصحاب رسانه ، روزهای یکشنبه برای دانشجویان روزهای چهارشنبه ، هنرمندان و روزهای جمعه به بازدید عمومی پیش بینی و اختصاص داده شده که بالغ بر 8700 نفر از این رویداد هنری بین المللی بازدید کردند . همچنین نکوداشت استاد مجسمه سازی دانشگاه هنر تهران سرکار خانم لیلیت تریان به همین مناسبت برگزار و نمایشگاهی به همراه کتابی از تصاویر آثار ایشان منتشر شد .
هم اندیشی مجسمه سازی شهر و معماری از دیگر برنامه های پیش بینی شده این سمپوزیوم بود که هفتم اسفند ماه در سرسرای نور موزه هنرهای دینی امام علی (ع) برگزار و ثمره آن در یک مجلد جداگانه با بیست و هشت مقاله ارائه شده چاپ و منتشر گردید .
چهار شماره ویژه نامه به دو زبان فارسی و انگلیسی طی برگزاری سمپوزیوم با همکاری نشریه تخصصی تندیس جمعا به شمارگان 31000 نسخه منتشر و 10000 آن به طور رایگان میان بازدید کنند گان در دوره سمپوزیوم توزیع گردید .
به منظور مستند سازی فعالیت ها و امکان انتقال تجارب ،به طور همزمان از برگزاری کارگاه سمپوزیوم سه مستند تصویر ، عکس و ادبیات تولید شده است .
اینک وظیفه خویش می دانم از آقایان بهروز دارش ، طاهر شیخ الحکماء ، محسن حسین عماد و جمشید مرادیان ، هنرمندان مجسمه سازی که سخاوتمندانه تجارب گران سنگ خویش را برای برگزاری بهتر این رویداد در اختیار اینجانب قرار دادند سپاسگزاری نمایم و هم هنگام از تمامی مدیران و همکاران بخش های مختلف سازمان سمپوزیوم مراتب سپاس خویش را ابراز نمایم . همچنین از آقای دکتر نصیری شهردار منطقه 22 تهران ، محمد انوری معاون خدمات شهری ، رضا پور قاسم مسئول پارک چیتگر که امکان برپایی کارگاه سمپوزیوم را با رویی گشاده فراهم آوردند قدردانی کنم .